นิทรรศการเสมือนจริง

การจัดกิจกรรมเปิดชั้นเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 15 ในวันที่ 26-27 มีนาคม 2565 ในรูปแบบออนไลน์ (Full Online) โดยท่านจะได้พบกับนิทรรศการเสมือนจริง (Virtual Exhibition) จากโรงเรียนในโครงการฯ ที่ใช้นวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) และวิธีการแบบเปิด (Open Approach)

นิทรรศการเสมือนจริง (Virtual Exhibition)