กิจกรรมเปิดชั้นเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 15

กิจกรรมเปิดชั้นเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 15

การจัดกิจกรรมเปิดชั้นเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 15 ในวันที่ 26-27 มีนาคม 2565 ในรูปแบบออนไลน์ (Full Online)