การลงทะเบียนสมัครแพ็คเกจกิจกรรมเปิดชั้นเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 17
กิจกรรมเปิดชั้นเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 17

อัตราค่าลงทะเบียนแต่ละแพ็กเกจ

สิทธิประโยชน์
On-Site
1,000 บาท
Online
800 บาท
Online
500 บาท
Online
300 บาท
Online
200 บาท
เข้าร่วมกิจกรรมเปิดชั้นเรียนระดับชาติครั้งที่ 17 แบบ On-Site

รับชมวิดีโอกิจกรรมเปิดชั้นเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 17 ย้อนหลังผ่านทาง website
1 สัปดาห์
1 ปี
6 เดือน
1 เดือน
2 วัน
(23-24 มี.ค.67)
การสังเกตและสะท้อนผลชั้นเรียน
10 ชั้นเรียน
10 ชั้นเรียน
10 ชั้นเรียน
7 ชั้นเรียน
7 ชั้นเรียน
รับชมวิดีโอสารคดีและการบรรยายพิเศษจากผู้เชี่ยวชาญทั้งในและต่างประเทศ

รับชมวิดีโอกิจกรรมเปิดชั้นเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 16 ย้อนหลังผ่านทาง website
1 สัปดาห์
6 เดือน

สิทธิพิเศษ (สามารถเลือกรับได้เพียง 1 สิทธิ์ที่ตรงเงื่อนไข)
1. กรณีเป็นนักศึกษา เพิ่มระยะเวลารับชมวิดีโอกิจกรรมเปิดชั้นเรียนระดับชาติครั้งที่ 17 ย้อนหลังผ่านทาง website
+1 เดือน
รับส่วนลด 100 บาท
+1 เดือน
+2 สัปดาห์
+1 สัปดาห์
2. กลุ่มโรงเรียนที่ร่วมทำ MOU กับสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน และศูนย์วิจัยคณิตศาสตรศึกษา เพิ่มระยะเวลารับชมวิดีโอกิจกรรมเปิดชั้นเรียนระดับชาติครั้งที่ 17 ย้อนหลังผ่านทาง website
+1 เดือน
+3 เดือน
+1 เดือน
+2 สัปดาห์
+1 สัปดาห์
3. กรณีเป็นสมาชิกเดิมที่สมัครแพ็คเกจ 500 บาท และ 800 บาท ในการเปิดชั้นเรียนระดับชาติครั้งที่ 16 เพิ่มระยะเวลารับชมวิดีโอกิจกรรมเปิดชั้นเรียนระดับชาติครั้งที่ 17 ย้อนหลังผ่านทาง website

รับส่วนลด 100 บาท
+1 เดือน

หมายเหตุ เฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนแบบ On-Site 200 ท่านแรก ได้รับสิทธิพิเศษ ลุ้นรับบัตรชมภาพยนตร์ "ข่อยฮักเจ้าหลาย my school" ฟรีจำนวน 30 ที่นั่ง*

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่ศูนย์วิจัยคณิตศาสตรศึกษากำหนดขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า