?>

การบรรยายพิเศษ

การบรรยายพิเศษ เรื่อง การทำความเข้าใจความซับซ้อน (complexity) ของชั้นเรียน เพื่อยกระดับคุณภาพชั้นเรียน
  • โดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์วิจารณ์ พานิช ผู้ก่อตั้งและอดีตประธานสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ผู้เข้าชม :  1321