?>

การบรรยายพิเศษ

การบรรยายพิเศษ เรื่อง การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมกับระบบการพัฒนาวิชาชีพของประเทศไทย
  • โดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์วิจารณ์ พานิช ประธานกรรมการกำกับทิศทางฯ สถาบันวิจัยเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (วสศ.)
เอกสารประกอบการบรรยายพิเศษ Download

ผู้เข้าชม :  435